Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, FORS 11:1 FORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_086:36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORS 11:1

6/1/05 Karaktäristik och bedömning

FORS KYRKA har medeltida ursprung och uppfördes intill Slumpån ca tio km sydväst om Trollhättan. Kyrkan ligger i samhället Sjuntorp som etablerades som industriort under 1800-talet och 1900-talets första hälft. Begravningsplatsen vid Fors kyrka är troligen av medeltida ursprung och har utvidgats ett flertal gånger, främst i nordlig riktning. Kyrkan i Fors omdanades år 1709 på initiativ av den handlingskraftige kyrkoherden J F Kreitlow, som stod bakom om- och nybyggandet av ett flertal kyrkor i trakten.

Fors kyrka präglas exteriört av de tillbyggnader som utförts under 1700- och 1900-talen - det tresidiga koret från 1709, sakristian...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Carina Carlsson (Regionmuseum Västra Götaland), Matilda Dahlquist (Göteborgs stift), Agnes Kempe och Tomas Larsson (Länsstyrelsen Västra Götaland)