Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, ÖSTMARK 1:849 ÖSTMARKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

475.0014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTMARKS KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÖSTMARK 1:849

5/2/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING -
ÖSTMARKS korsformade TRÄKYRKA från 1765 avspeglar bygdens expansion i samband med kolonisationen av skogsfinska bönder i slutet av 1600-talet. Kyrka, kyrkogård, gravkapell, klockstapel, intilliggande församlingshem och före detta skola utgör en samlad kyrkomiljö. Kyrkan är exteriört ett välbevarat och tydligt exempel på barockens träkyrkobyggnadskultur i Värmland. Det stora ljusa kyrkorummet har ett välvt trätak uppburet av särpräglade hörnkolonner. Predikstol och baldakin i plattskärningsteknik från 1600-talets slut tillverkades ursprungligen för en annan kyrka, men har funnits i Östma...

Läs mer i eget fönster

Inventerad av Lena Thor, Värmlands Museum, 2004-09-07
Referensgrupp: Inge Bredin Karlstads stift, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Maria Linder, Erika Hedenskog och Lena Thor, Värmlands Museum