Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eda kn, KÖLA KLOCKARGÅRD 1:1 KÖLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 246:3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÖLA KYRKA (akt.)
Värmland
Eda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KÖLA KLOCKARGÅRD 1:1

1/21/03 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Köla stenkyra, med gustaviansk exteriör och planform med långhus, tresidigt avslutat korparti och västtorn, är typisk för 1700-talet och har endast förändrats marginellt sedan uppförandet. Interiören får mycket av sin prägel genom altaruppsats och predikstol i provinsiell barock från 1700-talets början. Från 1880-taletes nyklassicistiska omgestaltning finns altarringen bevarad. Kyrkorummet präglas annars av 1930-talets restaurering, som syftade till att återställa kyrkorummet i samklang med 1700-talsinredningen. Av de karaktärsgivande delarna kan särskilt bänkinredning, färgsättning av fa...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder och Lena Magnusson från Värmlands Museum, Lars Bergström från Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström från Länsstyrelsen i Värmland, Thomas Engel från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Inge Bredin från Karlstads stift.