Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, APOSTELN 1 SANKT MATTEUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankt Matteus k:a anl negnr 02-168-24.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT MATTEUS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

APOSTELN 1

12/3/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Sankt Matteus kyrka är belägen i Södra Ryds bostadsområde, vilket framväxte i Skövdes utkant på 1960- och 1970-talet. Området är invandrartätt, vilket präglat kyrkans inredning.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan ligger på en gräsbevuxen kyrkotomt. Kyrkan är sammanbyggd med samlings - och expeditionslokaler. Till anläggningen hör även en klockstapel.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Sankt Matteus kyrka uppfördes 1965 som demonteringsbar vandringskyrka av så kallad Törebodatyp. Ritningarna var gjorda av Rolf Bergh. Den kvadratiska byggnaden med träpanel täcks av ett tälttak. Kyrkan är ett välbevarat exempel på d...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift