Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, HAGELBERG 4:1 HAGELBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagelbergs kyrka och kyrkogård negnr 02-152-18-jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGELBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HAGELBERG 4:1

12/3/02 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Hagelbergs kyrka med klockstapel ligger på en höjd i gammal odlingsbygd. Området utgör ett militärt övningsfält, varför omgivande bebyggelse saknas.
KYRKOANLÄGGNING - Söder om kyrkan ligger en klockstapel, huvudsakligen från1700-talet, men troligen med äldre ursprung. Kyrkan inramas av en trädrad samt på tre sidor av en stenmur. I anläggningen ingår grusgångar och en trädallé.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Kyrkans exteriör fick sin huvudsakliga utformning ca 1730, då murarna delvis togs ned och kyrkan förlängdes i öster. Tresidigt kor uppfördes i öster och vapenhu...

Läs mer i eget fönster

Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum,
Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Inga Kajsa Christensson, Skara Stift