Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, RÅNEÅ KYRKOVALL 1:1 RÅNEÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Råneå.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅNEÅ KYRKA (akt.)
Norrbotten
Luleå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RÅNEÅ KYRKOVALL 1:1

11/13/03 Karaktäristik och bedömning

Den samlade miljön med gamla begravningsplatsen och resterna av kyrkstaden bildar en
karaktäristisk norrländsk kyrkomiljö som ger kontinuitet flera sekler bakåt i tiden.
Kyrkans oförändrade, öppna och välkomnande exteriör visar hur 1800-talets
träkyrkobyggande fann nya former. Invändigt domineras rummet av två epoker, 1850-
talets öppna, stora och avskalade centralkyrkorum med de tresidiga läktarna kring det
centrala koret, samt 1950-talets splittrade altararrangemang och murriga färgskala
Bärande karaktärsdrag
• kyrkans presentation mot samhället
• kyrkans oförändrade exteriör i blandning av
nyklassicism/nygotik
• kyrkoru...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning Jeanette Aro & Ann-Christine Burman,
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Rapport: Jeanette Aro.