Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, OVIKENS PRÄSTBORD 1:4 OVIKENS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4127-65.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVIKENS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Berg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OVIKENS PRÄSTBORD 1:4

12/31/04 Karaktäristik och bedömning

Den gamla kyrkan med omgivande bogårdsmur, bårhus, gravkor och klockstapel bildar en väl sammanhållen enhet från tiden omkring 1750-1770 där de olika byggnadsdelarna i hög utsträckning bevarar sin ursprungliga form. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden.

Interiören bevarar likaså till stora delar den rika rokokoinredningen från 1700-talet med spegelvalvstak och altare, predikstol, dopängel, bänkinredning och läktarbarriär som utförts av några av de främsta regionala rokokomästarna. Orgelfasaden, ritad av Överintendentsämbetets arkitekter i slutet av 1700-talet, vittnar däremot om stilförändringen mot de...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB