Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranemo kn, TRANEMO 1:3 TRANEMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_011.23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRANEMO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tranemo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRANEMO 1:3

6/8/04 Karaktäristik och bedömning

TRANEMO KYRKA är belägen nordväst om samhällets centrum, vid Tranemosjöns norra ände. Den nuvarande kyrkan uppfördes intill platsen för en medeltida föregångare. Området kring kyrkan utgör en avgränsad bebyggelsemiljö med tydliga drag av traditionellt sockencentrum med prästgård (1936), församlingsbyggnad och skolor samt pastorsexpedition och vaktmästarkontor. Kyrkogården, som i omgångar utvidgats öster- och norrut, avgränsas i väster och norr av stenmurar, mot landsvägen i söder av ett smidesstaket och i öster av ett vattendrag. Den äldre delen av kyrkogården har en parkliknande karaktär. Norr om den nyare kyrkogårdsmuren finns en ...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Rundström och Agnes Kempe (Länsstyrelsen Västra Götaland), Hans-Eric Thylin, Ingemar Birgersson och Ann-Charlott Strandberg, (Göteborgs stift), Karl-Arne Karlsson, Karin Lundberg och Maria Mellgren (Regionmuseum Västra Götaland).