Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, DOMKYRKAN 1 VÄSTERÅS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND920517/057

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTERÅS DOMKYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

DOMKYRKAN 1

11/22/06 Karaktäristik och bedömning

• Att Biskopsgatan sedan 1944 passerar rakt över den gamla kyrktomten är en trafiklösning som kritiserats vid upprepade tillfällen av såväl de fastighetsansvariga, Riksantikvarieämbetet som den regionala kulturmiljövården. Därtill kommer att de ökade markrörelserna innebär ökad risk för byggnadssättningar. Angeläget är att Biskopsgatan på sikt tas bort, för ett återställande av det historiska och miljömässiga sambandet mellan Domkyrkan, Proban och komministergården


För att se hela den kulturhistoriska bedömningen av Västerås domkyrka se byggnadsnivå/kyrkan samt hänvisas också till bifogad PDF.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.


Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-11-22