Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, TORTUNA PRÄSTGÅRD 1:9 TORTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tortuna5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TORTUNA PRÄSTGÅRD 1:9

5/19/05 Karaktäristik och bedömning

Kyrkplatsen i Tortuna har bevarat åtskilliga historiska inslag såsom likvagnsskjul, kyrkstallar och prästgård. Miljö har därför av länsmuseet och kommunen klassats som värdefull miljö. De tre ringarstenarna är registrerade fornlämningar.

• Gravvårdar av större kulturhistoriskt värde har klassats i länsmuseets kyrkogårdsinventering 1984.

För hela den kulturhistoriska bedömningen se kyrkobyggnaden/kyrkan samt bifogad PDF.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.


Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Färdigställd: 2005-05-19