Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4 KÄRRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kärrbo11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRRBO KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4

10/31/04 Karaktäristik och bedömning

Kärrbo kyrkby präglas alltjämt av byggnader som historiskt haft direkt eller nära relation till den kyrkliga verksamheten. Miljön är utpekad som värdefull på lokal och regional nivå.

• Gravvårdar av större kulturhistoriskt värde har klassats i länsmuseets kyrkogårdsinventering 1984.

För hela den kulturhistoriska bedömningen se kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.