Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, DINGTUNA KYRKBY 1:14 DINGTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960521/057

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DINGTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DINGTUNA KYRKBY 1:14

5/17/05 Karaktäristik och bedömning

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
• Under kyrkgolvets bottenplatta av betong finns murverk efter en 1100-talskyrka,
vilken föregick den nuvarande. Dessvärre blev dessa murverk aldrig regelrätt dokumenterade då de
var frilagda 1968.
• Med tanke på kyrkogårdsmurens relativt långa historiska kontinuitet är omfång och utseende
viktiga att bevara.
• Gravvårdar av större kulturhistoriskt värde har klassats i länsmuseets inventering 1986

För att se hela den kulturhistoriska bedömningen se kyrkan/kyrkobyggnad.

Rolf Hammarskiöld, Västerås stift, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.
Färdigställd: 2005-05-17