Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Strömstad kn, TJÄRNÖ KYRKA 3:1 TJÄRNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3085-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJÄRNÖ KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Strömstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

TJÄRNÖ KYRKA 3:1

10/20/05 Karaktäristik och bedömning

TJÄRNÖ KYRKA uppfördes 1854-55 omedelbart intill sin föregångare från 1632, som samtidigt revs.

Kyrkplatsen är medeltida, den medeltida kyrkan brann 1630. Tjärnö är en av endast få medeltida kyrkplatser ute i den då sydöstnorska skärgården (tillsammans med bl a Hvaler och Öckerö), övriga är belägna på fastlandet eller de stora fastlandsliknande öarna.

KYRKOGÅRDENS murar, grindar och uppvuxna lövträd på den äldre delen är värdefulla för kyrkomiljöns karaktär.

Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Tomas M Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län