Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värmdö kn, PRÄSTGÅRDEN 2:1 VÄRMDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0744

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄRMDÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Värmdö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTGÅRDEN 2:1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Med sin storlek och välbevarade medeltida karaktär utgör Värmdö kyrka ett dominerande inslag i det omgivande landskapet.

Värmdö kyrka har med sina gråstensmurar med vita, bredstrukna fogar och höga takfall bibehållit sin medeltida karaktär och bevarar sitt utseende sedan slutet av 1400-talet. Sakristian och vapenhuset är sammanbyggda med var sitt gravkor, under gemensamma tak lika höga som långhuset, vilket ger kyrkan en unik form. Kyrkan bevarar medeltida takstolar och höga branta spåntäckta takfall. Det tillbyggda benhuset är troligen det enda bevarade i Stockholmstrakten och utgör en värdefull del av kyrkan.

Interiört prägla...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Sundström och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum