Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, MARKIMS KYRKA 1:1 MARKIMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0850

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARKIMS KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MARKIMS KYRKA 1:1

4/1/04 Karaktäristik och bedömning

Markims kyrka med klockstapel, muromgärdad kyrkogård och växtlighet utgör en sällsynt samlad ålderdomlig kyrkomiljö. Med sitt läge på en höjd, omgiven av slättlandskap bildar kyrkan tillsammans med den välbevarade bebyggelsebilden och det ålderdomliga vägnätet i området en säregen kulturmiljö. Markims kyrka visar i ovanligt ren form den klassiska typen för romanska landskyrkor som är karaktäristiska för Uppland. Den är en av få uppländska romanska kyrkor som har sin romanska grundplan i behåll.

Kyrkan valvslogs och byggdes till med vapenhus och sakristia under senmedeltid, en förändring som är nästan genomgående för de uppländska ...

Läs mer i eget fönster

Elisabeth Sundström och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum