Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, TORPA 23:1 TORPA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1972-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORPA 23:1

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

TORPA KYRKA är belägen på medeltida kyrkplats i Torpa, ca en mil nordost om Varberg. Kyrkan ligger höglänt på dalgångssidan i anslutning till bebyggelsen. Kyrkans omgivningar utgörs av åsryggar och betesmarker och rikliga förhistoriska gravlämningar. Norr om kyrkan ligger församlingshemmet (1996) och en mindre förrådsbyggnad.

Kyrkogården kringgärdas av en stenmur avtäckt med äldre gravhällar och flata stenar. Muren kantas av trädrader och genombryts av smidesgrindar. Ett par minnesstenar från 1700-talet står invid muren i nordost. I anslutning till den norra muröppningen finns ett bårhus, delvis i souterräng, med fasader av grönmål...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).