Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Varberg kn, STRÅVALLA 4:19 STRÅVALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2158-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÅVALLA KYRKA (akt.)
Halland
Varberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÅVALLA 4:19

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

Stråvalla kyrka ligger i den översta delen av dalgången som leder ned mot kusten och Vendelsöfjorden i norra Halland. Kyrkan är belägen invid E6:ans östra sida mellan Väröbacka och Frillesås. De närmaste omgivningarna utgörs av ett öppet odlingslandskap. I öster ansluter bostadsbebyggelse nedanför en åsrygg klädd med blandskog. Till anläggningen hör en kyrkstuga med garage.

Kyrkogården genomkorsas av grusade gångar och kringgärdas av en stenmur, kantad av trädrader. En yngre kyrkogård (1942) är belägen öster om den angränsande vägen med entré mot väster, även den kringgärdad av en stenmur kantad av trädrader. I muröppningarna finns...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt, Maja Lindman och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).