Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lekeberg kn, KNISTA KYRKA 1:1 KNISTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Knista 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KNISTA KYRKA (akt.)
Örebro
Lekeberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KNISTA KYRKA 1:1

6/29/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Knista kyrka är belägen på en liten höjd i ett småbrutet jordbrukslandskap. I miljön kring kyrkan finns en liten timrad tiondebod, flyttad och senare använd till bårbod, klockaregård, f.d. Skolan nu församlingshem, fattigstuga från 1756 samt arrendatorsboställe. Nära kyrkan ligger gravfält från järnåldern. Kyrkan ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården i Örebro län.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Knista kyrka omgärdas av kyrkogården i alla väderstreck, i öster är den något terrasserad och sluttande. Kyrkogården inhägnas av en kallmurad stenmur, på vissa håll med fog. Till stora delar finns...

Läs mer i eget fönster

Anneli Borg, Örebro läns museum
Estrid Esbjörnson, Örebro läns museum
Texterna har remitterats till Raoul Hjärtström, Länsstyrelsen i Örebro län