Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, LJUNGBY PRÄSTGÅRD 4:1 LJUNGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2017-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGBY KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

LJUNGBY PRÄSTGÅRD 4:1

10/24/06 Karaktäristik och bedömning

LJUNGBY KYRKA är belägen på medeltida kyrkplats i södra delen av Ljungby, nordost om Falkenberg, och ingår i Ätradalens riksintresseområde för kulturmiljövården. I miljön ingår pastorsexpedition och församlingshem direkt sydväst om kyrkan. Kyrkan kringgärdas av en kallmurad skalmur av sten kantad av trädrader med ingångar med smidesgrindar. I anläggningen ingår ett bisättningskapell (1962) som sedan 1984 fungerar som vaktmästarkontor.

Den vitputsade stenkyrkan uppfördes 1871-73 i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekten Ludvig Hedin, och invigdes 1875. Kyrkan byggdes av Boråsbyggmästaren L H Arvidsson och ersatte en äldre...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).