Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, CEDERN 1 TOMASKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

tomas1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOMASKYRKAN (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

CEDERN 1

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

Tomaskyrkan och omgivande församlingslokaler ligger slutna likt ett kloster, något arkitekten Nils Tesch motiverade med ”omgivningens heterogenitet”, att skapa en lugn miljö i ett stadsrum med storskalig bebyggelse och många trafikleder. Karakteristiska är fastighetens stenlagda, grändlika utrymmen. Kyrkans breda västfront spänner mellan ett uttryck av klassisk gavel och den rena tegelvolymens estetik. Den kan också sägas anknyta till västgaveln på domkyrkan inne i staden.

• Tomaskyrkan räknas till ett av arkitekt Nils Teschs mest betydelsefulla verk.
• Anläggningens största särprägel, kanske även dess största kvalitet, är des...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning:
Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift.


Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-12-29, korrigerad 2007-01-26