Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sala kn, TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20 TÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tärna4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄRNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Sala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TÄRNA PRÄSTGÅRD 1:20

5/29/06 Karaktäristik och bedömning

Gravar med alltjämt bevarade grusbäddar och inhägnader bör bibehållas. Kyrkogårdsinventering bör ske.

För hela bedömningen rörande kyrkobyggnaden se kyrkobyggnaden.

Rolf Hammarskiöld, efter samråd med referensgrupp utsedd av Västerås stift

Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld, Västerås stift
Rapporten färdigställd: 2006-05-29