Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, NÄSHULTA KYRKA 1:1 NÄSHULTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-717.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSHULTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

NÄSHULTA KYRKA 1:1

1/16/08 Karaktäristik och bedömning

Socknen består av odlings- och skogsbygder kring Näshultasjön och östra Hjälmaren. Längre bort, sydväst om kyrkan, utefter stranden ligger Hedensö herrgård, omnämnt första gången omkring år 1300. Ägarna till Hedensö hade redan under medeltiden patronatsrätt till kyrkan.

I anslutning till kyrkan ligger byggnader avsedda för kyrkans administration, såsom sockenstugan och en skola från 1878, samt komministerbostaden från slutet av 1800-talet, i senare tid ombyggd till ålderdomshem. Ett kommunalhus från 1929 används idag av församlingen.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges i norr och väster av en naturstensmur. Resten av kyrkog...

Läs mer i eget fönster

Dag Forssblad, Kjell Taawo, Magnus Josephson och Eva Wockatz, Sörmlands museum