Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älmhult kn, HALLARYD 4:1 HALLARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hallarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Älmhult

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HALLARYD 4:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Övre kyrkogården
Norr om kyrkan – Nordvästra och nordöstra kvarteret
De två nordligaste kvarteren på Hallaryds kyrkogård
är av heterogen och blandad karaktär med
gravvårdar av olika utformning, ålder och material.
Relativt många grusgravar är kvar och ger
särskilt det nordvästra kvarteret sin karaktär. Ett
flertal äldre gravvårdar som är äldre än 1930 finns
även i kvarteren. Dessa bör bevaras i befintligt
skick. Grusgravarna bör också bevaras, då de visar
hur kyrkogården har sett ut tidigare. Nya begravningar
sker kontinuerligt i kvarteren och då det
redan förekommer en mängd olika gravvårdstyper
kan nya gravvårdar ha e...

Läs mer i eget fönster

Jessica Wennerlund, Smålands museum.