Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ÖRBY SLOTT 1:4 M.FL. BRÄNNKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3469-014.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÄNNKYRKA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRBY SLOTT 1:4

ÖRBY SLOTT 1:3

2/28/05 Karaktäristik och bedömning

Brännkyrka kyrkas medeltida delar har genom åtskilliga om- och tillbyggnader blivit allt mindre framträdande. Tornets konstruktion med en smalare övre del och en nedre bredare och taktäckt del är mycket speciell i denna del av landet. Exteriörens olika delar från skilda epoker med olika volymer hålls samman av fasadernas genomgående omålade puts och takens kopparplåt. Även invändigt präglas kyrkorummet av de många förändringar som genomförts, både rumsliga och vad gäller inventarier. Koret skiljer sig från långhuset i proportioner, färgsättning och ljusföring och långhusets östra och västra delar har två olika formspråk. Det genomgå...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum