Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, ASPNÄS 1:41 ASPNÄS GÅRDSKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Aspnäs gårdskyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASPNÄS GÅRDSKYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ASPNÄS 1:41

6/26/02 Karaktäristik och bedömning

Aspnäs gårdskyrka är belägen i ett naturreservat (NVL 7§) därtill vid område av riksintresse för naturvården. Området har även avgränsats i kulturminnesvårdsprogrammet för Heby kommun. Kyrkan är ovanlig både vad gäller byggnadssätt och historisk funktion. Interiörerna är ett vältaligt exempel på 1960-talets restaureringssyn och besitter genomgående höga estetiska och hantverksmässiga kvaliteter. Den moderna inredningen harmonierar väl med kyrkorummets bevarade medeltida inslag.

Inventerare: Maria Hallberg, Rolf Hammarskiöld, Krister Ström
Ansvarig för kulturhistorisk karakteristik och bedömning: Rolf Hammarskiöld
Rapportsammanställning: Rolf Hammarskiöld
Västmanlands läns museum