Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, MARVIKSGRUNNAN 1:1 GRUNNANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

VyöverfiskelägetmkyrkanfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUNNANS KAPELL (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

MARVIKSGRUNNAN 1:1

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Grunnans kapell utgör ett av de många fiskarkapell utmed norrlandskusten, som uppfördes av Gävlefiskare. Det speglar verksamhetens säsongsmässiga karaktär och kusttrakternas både isolerade och knappa förhållanden. Utvändigt karaktäriseras den enkla byggnaden av sin ursprungliga 1600-talsform, sin 1800-talspanelning(om än utbytt på 1970-talet)den vita målningen från samma tid och sin distanserade placering, en positionsmarkering från det gemensamma fiskarsamhället invid den skyddade hamnen.

Interiört karaktäriseras den av sin uppförandetid till formen, 1940/50-talets renovering med skivinklädnad. Föremål ryckta ur sitt sammanhang...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB. 2005-2006.