Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LÄDERKANONEN 3 HEDVIG ELEONORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983306

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDVIG ELEONORA KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LÄDERKANONEN 3

9/8/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Hedvig Eleonora kyrka har en speciell, oktogonal planlösning. Kyrkans långa byggnadsperiod har gett den en form som omfattar flera epokers skilda ideal, både vad gäller formspråk och liturgi. Fasaderna har i stort sett fått det utseende arkitekten Jean de la Vallée avsåg, trots att kyrkan invigdes ca fyrtio år efter hans död. Den kraftiga kvaderrustiken och de rytmiskt placerade fönstren runt hela kyrkan är kännetecknande för fasaden. Kupolen, som tillkom först på 1860-talet, kan upplevas som oproportionerligt stor i förhållande till byggnaden men har blivit karakteristisk i stadsbilden. Scholander som ...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum