Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HELGAN 1 ALLHELGONAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

3473-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALLHELGONAKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

HELGAN 1

5/31/05 Karaktäristik och bedömning

Allhelgonakyrkans enkla utförande speglar dess tillkomsthistoria genom insamlingar under 1900-talets första år genomförda av Sällskapet för främjandet av kyrklig själavård i Stockholm. Småskaligheten i kyrkobyggnaden och den kringliggande bebyggelsen ger ett intryck av landsortskyrka och småstad, trots närheten till flera av storstadens genomfartsgator, Ringvägen och Götgatan. Kyrkans medvetet historiserande formspråk var inte ovanligt vid denna tid. Karakteristiskt för exteriören är fasadens tjärade panel med strävpelare och de genom lisener och dörröverstycken markerade entrépartierna. Interiören präglas av de marmorerings- och de...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum