Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vilhelmina kn, FATMOMAKKE 1:1 FATMOMAKKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND950612/018

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FATMOMAKKE KYRKA (akt.), FATMOMAKKE KAPELL (akt.)
Västerbotten
Vilhelmina

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FATMOMAKKE 1:1

9/6/10 Karaktäristik och bedömning

Fatmomakke kyrka är utvändigt en sen och relativt oförändrad representant för den nyklassicistiska sakrala träarkitekturen. Kyrkans främsta värde ligger dock i dess funktion som centralpunkt och kärna i den kulturmiljö som utgörs av Fatmomakke kyrkstad, en urgammal mötesplats där kyrkstadstraditionen fortfarande hålls vid liv. Kyrkstaden är genom sin bebyggelse med företrädesvis sydsamiska kåtor världsunik. Hela området präglas av en enkel och fjällnära karaktär, som gör att man kommer kyrkstadens tidigare besökare nära och kan förstå de knappa materiella förhållanden som rådde här. Likaså har kyrkan såväl utvändigt som invändigt en...

Läs mer i eget fönster

Ansvar karaktäristik och bedömning: Annika Lindberg, Historiska Hus AB och Andreas Grahn, Länsstyrelsen Västerbotten. Texten fastställd i feb 2012.
Rapport: Andreas Grahn