Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, VEDERSLÖV 5:3 VEDERSLÖVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vederslövs nyakkg5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VEDERSLÖVS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VEDERSLÖV 5:3

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarter A har en blandad och heterogen karaktär
med ett flertal äldre gravvårdar. Många av dessa
gravstenar är högresta. Alla gravvårdar äldre än
1930 bör bevaras. I kvarteret finns tolv gravar med
omgärdande stenramar. Sju av dessa är grusgravar.
De gravar med stenram vilka det växer gräs i kan
med fördel återgå till att bli grusgravar som de en
gång varit. Gräset ska då ersättas med grus eller
makadam. Alla grusgravar och gravar omgärdade
med stenramar och häckar bör bevaras. Gravvårdar
bör få stå kvar så länge som möjligt i kvarteret.
Då det finns en mängd olika gravvårdstyper i
kvarteret behöver nya gravvå...

Läs mer i eget fönster

Jessica Wennerlund, Smålands museum.