Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, SJÖSÅS 1:132 SJÖSÅS NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sjösås nyakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖSÅS NYA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SJÖSÅS 1:132

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Utmärkande i kvarteret är de mer monumentala gravvårdarna vid vägen i öster. Intressant är även att
det finns ett stort antal äldre gravvårdar från 1900-talets början vilket även är vanligt i kvarter E som
är det motsvarande kvarteret på norra sidan av kyrkogården. Det innebär att de är i diabas och med ett
formspråk som var vanligt under 1900-talets första hälft.
Den sk ”herraraden” har ett värde i sin helhet liksom de enskilda monumentala gravvårdarna. Den monumentala
gravvården över Kanslirådet Gustaf Sandahl har ett högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras
med sin inramning av gjutet järnstaket och grusad yta...

Läs mer i eget fönster

Jenny Svensgård, Smålands museum.