Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, DREV 10:1 DREVS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Drevs gamlakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DREVS GAMLA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DREV 10:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning och karaktär
På Drevs gamla kyrkogård finns ett flertal äldre gravvårdar som bör bevaras för eftervärlden. Alla gravvårdar
äldre än 1930 bör bevaras. Detta gäller främst smideskorset och gjutjärnskorset i västra kvarteret,
gjutjärnskorset och de högresta gravstenarna i södra kvarteret, samt de två små gravstenarna från 1700-
talet som står lutade mot södra korväggen. När det gäller gravstenarna öster gäller det främst de två
högresta gravstenarna öster om absiden, men även de fyra små gravstenarna vid schersminbusken. För
grusgraven med gravkullarna är bevarade av hög prioritet.
Då kyrkogården använd...

Läs mer i eget fönster

Jessica Wennerlund, Smålands museum.