Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, SKÅNELA 8:1 SKÅNELA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skånela kyrka fr N.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÅNELA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÅNELA 8:1

9/1/03 Karaktäristik och bedömning

Skånela kyrka är den tidigaste av länets fyra östtornskyrkor och har med sina sandstensdetaljer en unik detaljutformning av ovanligt hög arkitektonisk kvalitet. Kyrkan har därför antagits vara byggd på kungligt initiativ av en utländsk mästare. Ur arkitekturhistorisk synpunkt hör Skånela kyrka till en av de mer intressanta tidigmedeltida stenkyrkorna i Uppland.

Sin nuvarande utformning fick kyrkan huvudsakligen under senmedeltiden då den utvidgades genom flera utbyggnader.

Kyrkorummet har tillkommit i flera etapper under medeltiden och har en medeltida karaktär med sina bemålade valv och relativt sparsamma inredning. Interiö...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Gunilla Nilsson och Lisa Sundström
Fotografering: Gunilla Nilsson
Ansvarig för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Gunilla Nilsson och Lisa Sundström
Rapportsammanställning: Lisa Sundström

Stockholms läns museum