Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, LUNDA KYRKA 1:1 LUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lunda kyrka fr Ö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUNDA KYRKA 1:1

5/10/04 Karaktäristik och bedömning

Lunda kyrka är med sitt rektangulära långhus och utbyggd sakristia och vapenhus samt sina höga, branta sadeltak en typisk uppländsk medeltida kyrka uppförd med en under senmedeltid vanlig salkyrkoplan. Långhusets stjärnvalv och sakristians och vapenhusets kryssvalv är bevarade från byggnadstiden. Då inga förändringar skett sedan vapenhusets tillbyggnad på 1500-talet har kyrkan sin senmedeltida karaktär väl i behåll. Exteriören präglas även av sin vita spritputs och fönsterstorlekar tillkomna under 1800-talet samt 1900-talets skiffertäckning.

Den medeltida dopfunten är tillsammans med en av landets få medeltida kyrkklockor bevarad...

Läs mer i eget fönster

Lisa Sundström, Stockholms läns museum