Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Salem kn, SALEM 10:1 SALEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910725/005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SALEMS KYRKA (akt.)
Stockholm
Salem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SALEM 10:1

9/18/06 Karaktäristik och bedömning

Jordbrukslandskapet runt Bornsjön har anor som sträcker sig tillbaka till bronsåldern. I anslutning till kyrkplatsen finns många fornminnen från brons- och järnåldern. Platsen anges ha tjänat som S:t Botvids viloplats efter hans död omkring 1120 och troligen ungefär samtidigt uppfördes den första kyrkobyggnaden. Församlingens och kyrkans historia har även präglats starkt av bygdens herresäten och herrgårdslandskapet som utvecklades utmed Mälaren.Den lilla stenkyrkan ligger på en kuperad udde vid Bornsjön, inbäddad i den täta vegetationen av lövträd och buskar. Kyrkogården är anlagd kring kyrkan i den kuperade terrängen. De bevarade ...

Läs mer i eget fönster

Jean-Paul Darphin, Stockholms läns museum