Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, URSHULT 2:1 URSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Urshultkkg0.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
URSHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

URSHULT 2:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Beskrivning av enskild a kv arter (äldre k yrkog årdens s
ödra del)

Kvarter A
Gravvårdarna i kvarter A är av varierande karaktär men hållna i en grå-svart färgskala. Äldre stenar
vilka genom sina hantverksmässiga, konsthistoriska och lokalhistoriska värden är att betrakta som kulturhistoriskt
intressanta bör i möjligaste mån bevaras i kvarteret sedan gravrätten löpt ut, alternativt
återanvändas. Nytillskott skall i sin utformning samt i val av material ansluta sig till intilliggande vårdar.
Nya stenar utförs lämpligen i diabas eller grå granit. Stenar med fri form samt i nyare stenmaterial skall
undvikas. Det är viktigt at...

Läs mer i eget fönster

David Fuchs, Smålands museum.