Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, VITTARYD 3:8 VITTARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vittarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VITTARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VITTARYD 3:8

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Gamla kyrkogården
Kyrkogården har en heterogen karaktär med gravvårdar från många olika tidsåldrar, vilket gör det mindre
känsligt för nytillskott. Trots detta bör stor hänsyn tas till de befintliga gravvårdarna på kyrkogården
och man bör anpassa nya vårdar efter den karaktär kyrkogården har. Därför bör nytillskott inte sticka ut
för mycket i fråga om storlek, formspråk och material. Genom sina hantverksmässiga, konsthistoriska
och lokalhistoriska värden är en del utav kyrkogårdens gravstenar ett stort kulturhistoriskt värde och bör
därför bevaras för framtiden. Idag finns det mycket plats för nytillskott på den nya kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster

Pernilla Wandestam, Smålands museum.