Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, LIDHULT 1:299 LIDHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lidhultkkg8.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LIDHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIDHULT 1:299

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Gamla kyrkogården
Den gamla kyrkogården har ett högt kulturhistoriskt
värde som ödekyrkogård och kyrkplats, där
äldre gravvårdar är bevarade och grundstenarna
finns kvar efter den gamla kyrkan.
Alla gravstenar på kyrkogården bevaras och
vårdas väl. Önskvärt är att en inventering görs där
varje sten bedöms kulturhistoriskt, konstnärligt
samt lokalhistoriskt. Samtliga gravvårdar inom
den gamla kyrkogården har ett kulturhistoriskt
värde och bör vårdas och bevaras som kulturgravar.
De äldsta gravvårdarna skall även föras in i
kyrkans inventarieförteckning om det inte tidigare
är utfört.
Önskvärt är även att de gravplatser ...

Läs mer i eget fönster

Jenny Svensgård, Smålands museum.