Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nynäshamn kn, ÖSMO KYRKA 1:1 ÖSMO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3285-009.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSMO KYRKA (akt.)
Stockholm
Nynäshamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSMO KYRKA 1:1

8/2/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Ösmo kyrka ligger på en höjd i ett jordbrukslandskap. Ösmo socken är en gammal och rik kulturbygd med ett mycket stort antal fasta fornlämningar. Kring kyrkan finns ett sockencentrum med församlingshem, fd kantorsbostad, fd barnmorskebostad, fd affär, sockenstuga, och pastorsexpedition.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården, med bårhus och klockstapel, utvidgades under 1800-talet mot söder. I norr väster och öster är den medeltida bogårdsmuren bevarad. Stora lönnar står längs med hela muren. En rad med träd står fortfarande kvar i den gamla gränsen.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Ösmo kyrka är till största de...

Läs mer i eget fönster

Fredrika Mellander Rönn, Stockholms läns museum