Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, RINNA 13:1 RINNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

C Rinna kyrka II, sv. 2006-10-03. 020.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RINNA KYRKA (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RINNA 13:1

3/9/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med skolbyggnaden, sockenmagasinet och prästgården en kulturhistoriskt värdefull miljö som vittnar om kyrkplatsen som socknens centrum.
Kyrkogården
En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Rinna kyrka är såväl exteriört som interiört mycket välbevarad och utgör en god representant för de kyrkobyggnader som uppfördes vid sekelskiftet 1800 till följd av bl a befolkningsökningen och nya liturgiska ideal. Kyrkan är ritad av arkitekt Olof Tempelman, som var en av samtidens mer framträdande arkitekter. Exteriören p...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.