Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, MALEXANDER 1:127 MALEXANDERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Malexanders kyrka, 26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALEXANDERS KYRKA (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MALEXANDER 1:127

11/22/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, gravkoret, gravkapellet och kyrkogården tillsammans med klockargården, skolbyggnaderna och tiondeboden bildar en mycket innehållsrik kyrkomiljö som vittnar om platsens betydelse som socknens administrativa centrum.
Kyrkogården
Gripensköld-Kinningmundtska gravkoret från 1789 är intressant då det som det enda återstående gravkoret av ursprungligen fyra som var placerade i kyrkogårdens hörn visar på sambandet med den äldre kyrkan samt markerar den äldre kyrkogårdens utbredning.

En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.