Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, ANGELSTAD 22:1 ANGELSTAD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Angelstadkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANGELSTAD KYRKA (akt.), ANGELSTADS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANGELSTAD 22:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarteret har ett högt kulturhistoriskt värde genom de monumentala gravvårdar som finns där liksom
det lokalhistoriska värde några av dessa och även andra gravvårdar har. Det är ett kvarter som präglas av
större familjegravplatser och som får sin karaktär av dessa.
De gravplatser som är omgärdade av stenram liksom den som är omgärdad av ett järnstaket bör bevaras
och underhållas då de är exempel på ett gravskick som var mycket vanligt under 1800-talets slut
och det tidiga 1900-talet. Arbetet att återställa en av de före detta grustäckta gravplatserna förstärker den
karaktär av stora familjegravplatser som kvarteret ...

Läs mer i eget fönster

Jenny Svensgård, Smålands museum.