Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, EKEBY 7:1 EKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ekeby kyrka, 109

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBY 7:1

10/25/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, likkällaren och kyrkogården tillsammans med de fd administrativa funktionerna såsom prästgård, komministerbostad, klockargård och ålderdomshem, bildar ett välbevarat äldre sockencentrum.

Kyrkogården
En fullständig kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan tillhör de medeltida kyrkor som i flera omgångar har tillbyggts pga en växande församling, nya byggnadsideal och förändrade liturgiska ideal. Stora delar av långhusets murverk är ursprungligt, och till medeltiden hör eventuellt även långhusets förlängning i vä...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.