Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lessebo kn, SANKT SIGFRID 7 HOVMANTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hovmantorpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVMANTORPS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Lessebo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANKT SIGFRID 7

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarter A är en av de delar av kyrkogården som
visar hur denna sett ut tidigare, bortsett från att ytan
idag är gräsbesådd. De dominerande monumentala
gravvårdarna, grusgravarna och gjutjärnsstaketen
bör om möjligt bevaras för framtiden. Även yngre
gravvårdar finns i kvarteret och kommande gravvårdar
ska anpassas till kvarterets karaktär.

Kvarter B och C
Den övervägande delen av kvarter B och C präglas
av en blandad karaktär med både äldre och yngre
gravvårdar. Rygghäckarna och lindallén ger området
symmetri och regelbundenhet. Då det finns många
typer av gravvårdar behöver de nya gravvårdarnas
utformning i...

Läs mer i eget fönster

Jessica Wennerlund, Smålands museum.