Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VÄSTRA TORSÅS KAPELL 1:1 VÄSTRA TORSÅS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Torsås gamla1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA TORSÅS KAPELL (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA TORSÅS KAPELL 1:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter I
Kvarter I har en heterogen karaktär med gravvårdar från flera tidsåldrar vilket gör det mindre känsligt
för nytillskott. Hänsyn bör dock tas till kvarterets lågt hållna skala. Nytillskott med friare utformning
och i nyare material bör i första hand lokaliseras till kvarterets västra del. I östra delen kan med vårdarna
med fördel utföras i en grå/svart färgskala. Genom sina hantverksmässiga, konsthistoriska och lokalhistoriska
värden är en del av kvarterets gravstenar av extra kulturhistoriskt intresse. Dessa bör i möjligaste
mån bevaras i kvarteret sedan gravrätten löpt ut, alternativt återanvändas. Gjutjärnskorsen b...

Läs mer i eget fönster

David Fuchs, Smålands museum