Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, VISLANDA KYRKA 1:1 VISLANDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vislanda1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISLANDA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISLANDA KYRKA 1:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A och B
Kvarteret ger ett blandat intryck med gravvårdar från en längre tidsperiod och då gravvårdarna är placerade
i rader utan rygghäckar blir blandningen mer tydlig. Här finns gravvårdar av såväl olika material
som form. Ett lokalhistoriskt värde finns genom titlarna och orterna som är mycket vanliga. Enstaka
gravvårdar med lokalhistoriskt och kulturhistoriskt värde bör bevaras såsom den formad som en trädstam
och järnkorsen. Kvarteret ger i övrigt möjlighet till kompletteringar eller återanvändning av befintliga
gravvårdar när gravrätter går ut.

Kvarter C
Kvarterets karaktär präglas av den grå/svarta färgskalan...

Läs mer i eget fönster

Jenny Svensgård, smålands museum