Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1 VÄTÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vätö kyrka från SV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄTÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1

11/4/08 Karaktäristik och bedömning

Vätö kyrka med dess kyrkogård och klockstapel samt den intilliggande före detta klockargården och församlingshemmet vittnar om en lång kontinuitet av kyrklig verksamhet på platsen sedan medeltiden. Förändringar som har skett sedan kyrkan tillkom är avläsbara i kyrkoanläggningen och nära förbundet med den lokala utvecklingen och kyrkans församling.

Kyrkan bevarar utvändigt sin medeltida karaktär och volym med de tunga murarna, det branta spåntäckta taket och de spetsiga gavelröstena. Salkyrkans medeltida planform är likaså bevarad. De förstorade fönstren speglar en gängse utveckling av den här typen av kyrkor i Uppland. I kyrkorum...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Ulrika Sahlsten
Ansvar kulturhistorisk karaktärisering och bedömning: Ulrika Sahlsten
Stockholms läns museum