Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, PROSTEN 2 M.FL. KISA GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

KISA KYRKA, 2004-04-29, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KISA KYRKA (akt.), KISA GAMLA KYRKOGÅRD (akt.), KISA NYA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PROSTEN 2

PROSTEN 1

9/8/04 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med den f d kyrkskolan och bebyggelsen med kyrklig anknytning i kvarteret Lönnen en värdefull kyrkomiljö.
Kyrkogården
Då inventeringen av kyrkogården vid Kisa kyrka enbart gällde den äldre kyrkogården görs ej någon kulturhistorisk bedömning av den utvidgade delen som togs i bruk 1937. Utformningen av den äldre delen av kyrkogården söder om kyrkan har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Grus var den vanligaste yttäckningen på våra kyrkogårdar ungefär i hundra år, fram till mitten av 1900-talet. I Östergötland är det endast ett fåtal kyrkogårdar som har detta bevarat och Kisa är en av dem....

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

KISA GAMLA OCH NYA KYRKOGÅRD
FÖRST KOMMER DEN GAMLA KYRKOGÅRDENS KULTURHISTORISKA BEDÖMNING OCH LÄNGRE NER I TEXTEN KOMMER DEN NYA KYRKOGÅRDENS BEDÖMNING.

Kulturhistorisk bedömning
Då inventeringen av kyrkogården vid Kisa kyrka år 2002 enbart gällde den äldre
kyrkogården, görs här inte någon kulturhistorisk bedömning av den nya delen som togs
i bruk 1937. Nya delen inventeras separat.
Kyrkogården utvidgades mot norr på 1820-talet. Innan dess låg kyrkan på dåvarande
kyrkogårdens norra del, vilket var en vanlig placering under medeltiden då man i
allmänhet föredrog att begravas söder om kyrkan.

Kyrkogården i Kisa med mura...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.