Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, HORNS KYRKA 1:1 HORNS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Horns kyrka, 99

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORNS KYRKA (akt.), HORNS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HORNS KYRKA 1:1

10/3/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan med sin höga spira, gravkapellet och kyrkogården med sina grindar utgör tillsammans med bl a prästgård, församlingshem och skolan en levande kulturmiljö som fortfarande vittnar om kyrkplatsen som ett viktigt sockencentrum. Det bevarade transformatorhuset och hemlighuset utgör ovanliga inslag på kyrkogården.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkans, sedan byggnadstiden i mitten av 1700-talet, föga förändrade exteriör är en god representant för de stora kyrkobyggnaderna som uppfördes vid den här tiden till följd av bl a bef...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Horns kyrka och den äldre kyrkogårdsdelen är en samlad miljö med mycket stort
kulturhistoriskt värde. Till miljön hör även kyrkogårdsmuren och de rikt dekorerade
grindarna och grindstolparna i väster och söder. Kyrkogårdens trädkrans är en viktig del
av miljön. Den visar på det parkideal som var gällande på kyrkogårdarna från slutet av
1700-talet, på landsortskyrkogårdarna åtminstone från mitten av 1800-talet.
Den äldre kyrkogården är helt grustäckt. Under en lång period av 1900-talet var
grustäckta kyrkogårdar mycket vanliga i Östergötland, men nu finns endast ett fåtal
kvar, däribland Horn. Grustä...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek och Caroline
Morgansdotter, Östergötlands länsmuseum 2005.