Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, MATHEM 1:36 ÖSTRA TOLLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Östra Tollstads kyrka, 26 b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA TOLLSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

MATHEM 1:36

1/14/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, kyrkotomten och kyrkogården utgör tillsammans med f d ålderdomshem, skola, prästgård och löneboställe en sammansatt och kulturhistoriskt intressant miljö, ett gott exempel på ett traditionellt sockencentrum.

Kyrkogården
Ett mycket högt kulturhistoriskt värde ligger i kyrkogårdens klara parkkaraktär med de höga lövträden, de strikt kvartersindelande grusgångarna och rygghäckarna. Som enskild del i anläggningens kulturhistoriska värde kan den smidda järngrinden från 1823 nämnas. De smidda initialerna ger grinden ett person- och lokalhistoriskt värde. Grusgravar och det relativt stora antalet större g...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift